0967262828

Đại học Quốc gia

Thư viện

TB nộp hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Y Dược Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định 1121/ QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

TB nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020 – 2021.

TB nộp hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho s/v Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 -2019

Căn cứ QĐ 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTg Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài  chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Khoa Y Dược ĐHQGHN thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ chính quy của Khoa Y Dược như sau:

Hội thảo NẮN CHỈNH NHA CƠ CHỨC NĂNG

Hội thảo" NẮN CHỈNH NHA CƠ CHỨC NĂNG" được Khoa Y Dược, ĐHQGHN phối hợp cùng Công ty TNHH TM DV N.K. MAY MẮN đồng tổ chức

Lễ công bố và trao quyết định PCN&GV thỉnh giảng bộ môn Nhi

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH PCN & GV THỈNH GIẢNG BỘ MÔN NHI

1. Thời gian: 14h15, thứ Hai, 07/5/2018
2. Địa điểm: P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN
3. Thành phần tham dự : Đại biểu Đại học quốc gia Hà Nội, Cán bộ bệnh viên Nhi và Cán bộ khoa Y Dược

Trang