0967262828

TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mã trường: CDD1204

Mã ngành điều dưỡng: 6720301

– Ngành Điều dưỡng là ngành trong khối sức khỏe, trong hệ thống đào tạo nhân lực về y tế. Với nhiệm vụ cao cả thực hiện chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu con người.

– Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Được đối tác Nhật Bản, CHLB Đức lựa chọn ký kết đào tạo điều dưỡng viên sang Nhật, Đức làm việc với mức lương từ: 35-62 triệu/tháng.

– Mô hình đào tạo kết nối chặt chẽ giữa: Sinh Viên – Nhà Trường – Các Bệnh Viện

– Ký kết đào tạo với các doanh nghiệp, bệnh viện lớn: Bệnh viện thể thao Việt Nam, bệnh viện 198 bộ công an, bệnh viện giao thông vận tải.