0967262828

TB nộp hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho s/v Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 -2019

Căn cứ QĐ 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTg Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài  chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Khoa Y Dược ĐHQGHN thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ chính quy của Khoa Y Dược như sau:

 1. Đối tượng

Sinh viên được hưởng chế chính sách hỗ trợ chi phí học tập khi đồng thời thỏa mãn các tiêu chí sau:

 • Là người dân tộc thiểu số
 • Thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ
 • Trúng tuyển vào khoa theo hình thức thi tuyển
 1. Hồ sơ gồm
 • Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)
 • Giấy cam kết (Theo mẫu)
 • Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (Công chứng)
 • Giấy khai sinh (Công chứng)
 • Hộ khẩu (Công chứng)
 • Xác nhận hộ nghèo/cận nghèo theo quy định của chính phủ (Công chứng)

Xem chi tiết tại đây 

*Chú ý: Sinh viên xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy tờ xác nhận đối tượng.

 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
 2. Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết 16h00 ngày 12/10/2018.
 3. Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập tại Bộ phận Công tác Học sinh Sinh viên (Gặp cô Hằng Nga) – Khoa Y Dược, ĐHQGHN – Phòng 402 – Tầng 4 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau thời gian trên SV sẽ không được xét hỗ trợ chi phí học tập nếu đủ điều kiện.