0967262828

TB nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020 – 2021.

Khoa Y Dược ĐHQGHN thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 -2019  đối với sinh viên hệ chính quy của Khoa Y Dược như sau:

 

 1. Đối tượng được miễn học phí:
 2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

1.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

1.2. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sĩ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng): Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công với Cách mạng

 

*Chú ý: Sinh viên thuộc đối tượng này chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần vào học kỳ đầu tiên/ khóa học, những năm tiếp theo tiếp tục được hưởng miễn học phí

 1. 2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện Hộ nghèo hoặc HCận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng)

+Tàn tật/ Khuyết tật: Giấy xác nhận của Bệnh viện Tỉnh, Quận, Huyện, Thị xã.

+Hộ nghèo/ Cận nghèo theo QĐ của CP.

           

 1. Sinh viên hệ cử tuyển (bao gồm cả học nghề nội trú ≥ 3 tháng)

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng): Giấy chứng nhận cử tuyển

 

 1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo và hộ Cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng): Hộ nghèo/ Cận nghèo theo QĐ của CP

 

 1. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (Bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

 

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng): QĐ vùng có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền

 

 1. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền .

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng): QĐ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền

 

III. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí (Theo mẫu)

- Giấy cam kết (Theo mẫu)

- Giấy khai sinh (Công chứng)

- Hộ khẩu (Công chứng)

- Minh chứng (Công chứng)

+ Tai nạn lao động

+ Mắc bệnh nghề nghiệp

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của Bố/Mẹ bị tai nạn lao động/mắc bệnh nghề nghiệp.

 

 1. Cơ chế miễn giảm học phí
 2. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại Khoa, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.
 3. Sinh viên được miễn, giảm học phí 1 lần/môn học. Môn học đăng ký học lần thứ 2 trở đi, đăng ký học cải thiện điểm sinh viên phải đóng 100% học phí và kinh phí đào tạo.

Chú ý:

 • Sinh viên lớp Răng hàm mặt CLC: Số tiền sinh viên được miễn, giảm học phí bằng mức Học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề được quy định tại Điều 5 của Nghị định 86/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020 – 2021.
 • Sinh viên xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy tờ xác nhận đối tượng.

 

 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
 2. Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết 16h00 ngày 12/10/2018.
 3. Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí tại Bộ phận Công tác Học sinh Sinh viên (Gặp cô Hằng Nga) – Khoa Y Dược, ĐHQGHN – Phòng 402 – Tầng 4 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được xét miễn, giảm học phí nếu đủ điều kiện.

Xem chi tiết các biểu mẫu tại đây