0967262828

Lễ công bố và trao quyết định PCN&GV thỉnh giảng bộ môn Nhi

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH PCN & GV THỈNH GIẢNG BỘ MÔN NHI

1. Thời gian: 14h15, thứ Hai, 07/5/2018
2. Địa điểm: P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN
3. Thành phần tham dự : Đại biểu Đại học quốc gia Hà Nội, Cán bộ bệnh viên Nhi và Cán bộ khoa Y Dược

Địa chỉ: 
P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN
Thời gian bắt đầu: 
Thứ hai, 7 Tháng 5, 2018 - 14:15
Thời gian kết thúc: 
Thứ hai, 7 Tháng 5, 2018 - 17:00