0967262828

Nghiên cứu viên

 Nghiên cứu viên 

STT

Họ và tên

Bộ Môn 

Liên Hệ 

1

Vũ Vân Nga

BM YDHCS 

 

2

Đỗ Thị Quỳnh

BM YDHCS 

 

3

Nguyễn Thị Thuý Mậu

BM YDHCS 

 

4

Nguyễn Thanh Hằng

BM YDHCS 

 

5

Lê Thị Diễm Hồng

BM YDHCS 

 

6

Hoàng  Minh Tuấn

QLKH-HTPT 

 

7

Trần Quốc Tuấn

BM Ngoại 

 

8

Nhữ Thu Hòa

BM Sản 

 

9

Lưu Hồng Hạnh

BM Răng hàm mặt

 
10

Hà Thị Thanh Hương

BM DL-DHCT

 
11

Nguyễn Thúc Thu Hương

BM DL-DHCT

 
12

Nguyễn Văn Khanh

BM BC-CNDP

 
13

Nguyễn Thị Huyền

BM BC-CNDP

 
14

Nguyễn Thị Thúy

BM BC-CNDP

 
15

Bùi Thị Thương

BM BC-CNDP

 
16

Nguyễn Xuân Tùng

BM BC-CNDP

 
17

Nguyễn Thị Huệ

BM BC-CNDP  
18

Bùi Sơn Nhật

BM BC-CNDP  
19

Nguyễn Văn Mạnh

BM BC-CNDP  
20

Nguyễn Hải Hà

BM BC-CNDP