0967262828

Ban giám hiệu

 

TS.LÊ ĐẠI HÙNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

ThS. LƯU THANH TUÂN

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN

Điện thoại liên hệ: 

Email:

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học

Điện thoại liên hệ:

Email: 

 

ThS. PHẠM VĂN NGƯNG

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

ThS. LÊ THỊ KIM THANH

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

ThS. LÊ VĂN BÌNH

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

TS.NGUYỄN DUY ĐÔ

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Điện thoại liên hệ:

Email:

 

ThS.TRẦN SƠN TRUNG

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y Học, Dược sỹ cao cấp

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Điện thoại liên hệ: 

Email: