0967262828

TB nộp hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Y Dược Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định 1121/ QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2009 về sửa đồi, bổ sung khoản 4 Mục I Phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/ TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường công lập;

Khoa Y Dược ĐHQGHN hướng dẫn việc thực hiện xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại Khoa như sau:

 1. Các đối tượng, hồ sơ được trợ cấp xã hội
 2. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo);

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu TCXH1);
 • Giấy cam kết (Mẫu)
 • Giấy khai sinh (công chứng);
 • Hộ khẩu (công chứng);
 • Minh chứng (công chứng): Hộ khẩu sống thường trú vùng vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn liên tục /sống >=3 năm).
 1. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu TCXH2);
 • Giấy cam kết (Mẫu)

3)  Giấy khai sinh (công chứng);

4)  Hộ khẩu (công chứng);

 

5)  Minh chứng (công chứng):

+ Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ (hoặc xác nhận của UBND cấp Xã (Phường) là cha mẹ đã mất);

+ Xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú:

+ Xác nhận SV không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

 1. Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định 81/CP ngày 23/11/1995, là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm 41% trở lên do tàn tật.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu TCXH3);
 • Giấy cam kết (Mẫu);

3)  Giấy khai sinh (công chứng);

4)  Hộ khẩu (công chứng);

5)  Minh chứng (công chứng):

+ Biên bản giám định Y khoa;

+ Giấy xác nhận của UBND xã/phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 1. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện xoá đói giảm nghèo.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu TCXH4);
 • Giấy cam kết (Mẫu);
 • Giấy khai sinh (công chứng);
 • Hộ khẩu (công chứng);
 • Minh chứng (công chứng): Hộ nghèo

 Xem chi tiết các biểu mẫu tại đây 

 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết 16h00 ngày 12/10/2018.

- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ cho cô Hằng Nga, Phòng 402 - Tầng 4 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Chú ý: Sinh viên xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy tờ xác nhận đối tượng.

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được xét trợ cấp xã hội nếu đủ điều kiện.