0967262828

Hướng Dẫn Xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2018

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRONG KỲ TUYỂN SINH 2018

 - Từ ngày 6 - 17h00, ngày 12/8/2018 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh 2018 phải làm thủ tục xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

Slide 3

Slide 2

Slide 1

Đăng ký xét tuyển

Trang